სერტიფიკაციის ორგანოს აკრედიტაციის სფერო

სსტისო/იეკ სახელმძღვანელო 17065:2012/2014-თან 

შესაბამისობაზე აკრედიტებულიპროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოს აკრედიტაციის სფერო


1. კვერცხი
2. ჩაი შავი ბაიხის დაფასოებული
3. ჩაი მწვანე ბაიხის დაფასოებული
4. ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი
5. თამბაქოს ნაწარმი
6. ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების პროდუქტები და მათი კონსერვები;
7. აჯიკა;
8. მარცვალგადამუშავების პროდუქტები, (ფქვილი);
9. უალკოჰოლო სასმელები;
10. ლუდი;
11. სასმელი წყალი დაფასოებული;
12. წყლები ნატურალური მინერალური ჩამოსხმული
скачать софт